Celexon Czterostronny Zestaw Kurtyn Mobil Expert 203 X 114 Cm (1090875)

1 349,00

Opis

Nowy zestaw kurtyn do mobilnego ekranu ramowego firmy celexon Mobil Expert zestaw kurtyn dostę, pny jest w dwA3ch rA3ż, nych odsł, onach – do pokrycia dolnej strony ekranu lub na wszystkich 4 stronach. Kurtyny są, pokryte welurem, cał, kowicie nieprzezroczyste i doskonale absorbują, padają, ce na nie ś, wiatł, o. Komplet kurtyn zapewni Pań, stwa prezentacji nowy, profesjonalny wyglą, d, moż, na ukryć, za nimi ewentualny osprzę, t. Kurtyny sprawdzają, się, szczegA3lnie podczas prezentacji tylnej, gdzie projektor zostaje ukryty za kurtyną, a oczy oglą, dają, cych koncentrują, się, tylko na prezentacji. zestawy kurtynowe są, nieprzezroczyste, absorbują, ce ś, wiatł, o i odporne na promieniowanie UV, mogą, być, czyszczone na mokro. Dzię, ki dwustronnym zatrzaską, zasł, ony mogą, być, przył, ą, czone do wszystkich nowych jak i już, dostę, pnych ekranA3w ramowych firmy celexon. Ten czterostronny zestaw jest przystosowany do zasł, onię, cia czterech stron Pań, stwa mobilnego ekranu ramowego Mobil Expert fimy celexon. Do tego komplet zawiera dodatkowe aluminiowe podpory, ktA3re mocuje się, na dostę, pnych już, ramach ekranu ramowego. Przy zamA3wieniu proszę, zwrA3cić, uwagę, na odpowiednią, wielkoś, ć, oraz format przystosowany do Pań, stwa ekranu !

Celexon

3500, brother dcp l2520dw, manfroto, termosublimacja, smartfon vivo y70, msi mag, ps plus abonament, t460

yyyyy